Αγαπημένη μου Ανθούλα και Αλεξάνδρα,

Μου λείπετέ κάθε μέρα......

Μπορεί να μην σας βλέπω. Μπορεί να μην σας ακούω κάθε μέρα. Αλλά σας σκέφτομαι και σας αγαπώ κάθε μέρα...............

There is no Greater Heartbreak than that of a Parent who is forced to Live without their Children, knowing that they are slowly being destroyed by a Sect leader and his GANG..............

Ημέρες
1

Ημερομηνία Απαγωγής

18 Απριλίου 2017

Όχι το Τέλος......

I know it might be hard right now It’s all pulling on your heart right now, But hang in there and stay with me for a little while

I know you’re going through pain
That every day is a new strain
But please, hang in there, and let’s turn this around

Sometimes the rain falls, but the sun will shine again
Sometimes a storm calls, but the clouds will part again

You don’t have to be alone
Daddy will always be there for you to lean on
I want you to know that this is not the end

I know you feel troubled and alone
But please, hang in there and don’t give up
We will go through this together my Love
Just stay with me for a little while

Change your thoughts on the inside
You’ll see the change on the outside
So, hang in there, and let’s turn this around my Love

I know that it hurts, but I’m with you
Whenever you fall, I’ll help you up
Just take it day by day
Daddy knows You’ve got all that you need within you

Never give up, please continue
I promise things will change

Sometimes the rain falls, but the sun will shine again
Sometimes a storm calls, but the clouds will part again

You don’t have to be alone
Daddy will always be there for you my Love
I want you to know

This is not the end……………..

Let Them Love Stop Parental Alienation
Private Posts and Notes
Play Video about Celebration of Anthoulas fourth Birthday little earlier instead of 2016.06.08 at the Royal Palace in Stockholm
elΕλληνικά